Công Ty STARPTINT VIETNAM

Công Ty STARPTINT VIETNAM

2001     Established Starprint Vietnam Co., Ltd.
2003     Moved book production from Thailand to Vietnam.
2004     Launched Publishing House and Sales Office in Thailand.
2006     Obtained ISO 9001:2000
2006     Applied TPM (Total Preventive Maintenance)
2008     Obtained ISO 14001:2004
2008     Updated ISO 9001:2008
2010     Obtained OHSAS 18001:2007 certification

CiCC tư vấn triển khai Lean TPM tập trung vào Lean toàn chuỗi sản xuất, và áp dụng triển khai AM, PM and FI 

Chia sẻ:
Share

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share

*Tư vấn - Đào tạo - Huấn luyện theo yêu cầu với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt - Địa điểm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể* Dismiss