OUR COMPANY

CiCC has delivered millions of dollars of increased profitability by helping organizations drive revenue and reduce costs.

We have helped hundreds of companies effectively develop the potential from within their organizations to successfully integrate and deploy performance improvement principles and practices, and to meet organizational, regulatory, and strategic goals.

More detail...

ABOUT US

Through our proven ability to transfer the skills and knowledge necessary to improve performance, our customers can realize significant enterprise value for their investment, both immediately and into the future.

CiCC is a Vietnam leader in consulting and training related to performance improvement and regulatory compliance.

More detail...

ABOUT US

By choosing to work with CiCC you benefit from our:

– Ability to listen and deliver meaningful solutions

– Range of experience with multiple areas of expertise

– Dedication to creation of programs that ensure self-sufficiency

More detail...

ABOUT US

By choosing to work with CiCC you benefit from our:

– Ccommitment to consistently high standards for service and support

– Thorough execution of all objectives

– History of meeting and exceeding client expectations

More detail...

Consulting Services

Lean and Six Sigma

Performance Excellence

Balanced Scorecard

Supply Chain management

ISO/TS16949 Core Tools & Related Standards

Software design and development

Training and Coaching Solutions

On – Site Training

Public Training

Coaching Services

Rent a Lean Six Sigma Black Belt

Lean Six Sigma Project Management

Curriculum Development and Customization

Step 1: Identify requirements

Step 2: Propose training curriculum

Step 3: Develop training curriculum

Step 4: Final delivery

Software Design and Development

CiCC development of a software for our client base on what we have been optimization after Lean Six Sigma training and consulting.

CiCC software compliance with ERP system

CiCC-LeanERP System

OUR LATEST POST

Advanced Statistical Analysis and Process Control Techniques with Minitab Program

đào tạo minitab

 

Appendix I

   Advanced Statistical Analysis and

Process Control Techniques with Minitab Program (3 days)

Introduction:

The program “Advanced Statistical analysis and process control techniques with Minitab” is designed for CLIENT AAAA CO., LTD. to provide team members of AAAA. have knowledge and technical to using Data and Statistical Analysis Tools and How to use Minitab software to collect data, analyze data and decision on data fact. To help AAAA identify variation

read more

Read more...

VÌ SAO SINGAPORE PHÁT TRIỂN THẦN KỲ

– Trọng dụng người tài

– Đảng PAP trực tiếp lãnh đạo đất nước

– Tiếng Anh là quốc ngữ

– Nhà nước dân chủ, tôn trọng dân

– Kiên quyết chống tham nhũng

VÀ ĐÂY… bản chất của sự phát triển thần kỳ = NĂNG SUẤT (PRODUCTIVITY)

Đây là một trong những bài diễn văn huyền thoại nhất của Lý Quang Diệu, thủ tướng Cộng Hòa

read more

Read more...

Chương trình đào tạo TPM nâng cao (4 ngày)

Chương Trình Đào Tạo (4 ngày) – Thực hành chuyên sâu về Lean TPM – TRIỂN KHAI BẢO TRÌ TỰ QUẢN (AM) & BẢO TRÌ CÓ KẾ HOẠCH (PM) 

Giới thiệu về CiCC:

 • Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liên tục- CiCC đã và đang giúp khách hàng của mình tăng hàng triệu USD lợi nhuận bằng cách tư vấn/ huấn luyện áp dụng triển khai các gói giải pháp tổng thể về cải tiến liên tục năng suất chất chất lượng.
 • CiCC là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn và huấn luyện có liên quan đến cải tiến hiệu năng và sự phù hợp với yêu cầu của các chuẩn mực. Chúng tôi đã hỗ trợ hàng trăm khách hàng là các tổ chức/ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và hiệu lực trong quá trình tích hợp mọi nguồn lực nội bộ và thực hành cải tiến hiệu năng nhằm đạt được các mục tiêu chiến lược của tổ chức.
 • Thông qua năng lực và quá trình triển khai của chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyển giao rất nhiều các kỹ năng và kiến thức cần thiết, luôn đáp ứng vượt qua mọi mong đợi của khách hàng. Chúng tôi tư tin khẳng định, khách hàng sẽ nhận được các giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá trị đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn.
 • Bằng cách lựa chọn sản phẩm/ dịch vụ của CiCC, khách hàng được các lợi ích sau:
  • Chúng tôi có khả năng lắng nghe và chuyển giao các giải pháp đầy ý nghĩa
  • Tận dụng lợi thế với phạm vi kinh nghiệm sâu rộng của chúng tôi trong nhiều lĩnh vực
  • Sự cống hiến của chúng tôi sẽ giúp khách hàng xây dựng các chương trình và tự lực vận hành các hoạt động trong tương lại
  • Chúng tôi cam kết đạt tiêu chuẩn và nhất quán trong các dịch vụ và hỗ trợ
  • Thông qua thực thi/ thực hành các mục tiêu nhiều hơn là học thuật
  • Lịch sử của chúng tôi đã đáp ứng và vượt mọi mong đợi từ khách hàng

  Giới thiệu về CiCC – Lean TPM:

  Kẻ thù tiềm ẩn của doanh nghiệp chính là những lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh, giá thành không hợp lý, năng suất thấp, chất lượng không ổn

  read more

Read more...

Hội thảo nâng cao năng lực hội nhập quốc tế

Ông Nguyễn Ngọc Lân – TGĐ phát biểu chỉ đạo hội thảo

Ngày 22/3, Tổng Công ty CP May Nhà Bè (NBC) tổ chức “Hội thảo NBC – Lean ERP”. Chương trình giới thiệu tầm quan trọng của Lean ERP cũng như tìm kiếm một số giải pháp công nghệ tiên tiến từ tập đoàn Coast tích hợp vào hệ thống Lean ERP của NBC để nâng cao chất lượng tối ưu

read more

Read more...

WHAT IS TPM?

TPM (Total Productive Maintenance) is a holistic approach to equipment maintenance that strives to achieve perfect production:

 • No Breakdowns
 • No Small Stops or Slow Running
 • No Defects

In addition it values a safe working environment:

 • No Accidents

TPM emphasizes proactive and preventative maintenance to maximize the operational efficiency of equipment. It blurs the distinction between the roles of production and maintenance by placing a strong emphasis on empowering operators to help maintain their equipment.

The implementation of a TPM program creates a shared responsibility for equipment that encourages greater involvement by plant

read more

Read more...

Balanced Scorecard Basics

The balanced scorecard is a strategic planning and management system that is used extensively in business and industry, government, and nonprofit organizations worldwide to align business activities to the vision and strategy of the organization, improve internal and external communications, and monitor organization performance against

read more

Read more...

Tổng quan về CiCC – Lean TPM

Thế nào là Total Productive Maintenance (TPM)?

Có thể ví TPM như bác sĩ của thiết bị, máy móc. Total Productive Maintenance (TPM) là một chương trình bảo trì bao gồm nhiều định nghĩa mới cho quá trình bảo dưỡng thiết bị. Mục tiêu của chương trình là tăng năng lực sản xuất, đồng thời tăng kiến thức, kỹ năng và sự hài lòng trong công việc của nhân viên.

TPM chỉ ra rằng công việc bảo dưỡng

read more

Read more...

Tổng quan về quản lý chất lượng toàn diện (TQM)

Giới thiệu chung Từ 1950 đến 1980 hình thành rất nhiều quan điểm, trường phái, kỹ thuật, công cụ Quản lý chất lượng. Trong đó, TQM là cách quản lý một tổ chức tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của tất cả thành viên, nhằm đạt tới sự thành công lâu dài nhờ thỏa mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên

read more

Read more...

TQM là gì?

1. TQC là gì?

TQC là từ viết tắt của Total Quality Control (điều khiển chất lượng tổng thể trong toàn công ty).

Theo định nghĩa của JIS về thuật ngữ trong lĩnh vực quản lý chất lượng, để thực hiện việc quản lý chất lượng một cách có hiệu quả cần có sự kết hợp toàn diện của tất cả các bộ phận trong đó bao gồm bộ phận điều tra thị trường, bộ

read more

Read more...

Thiền và nghệ thuật của Balanced Scorecard (BSC)

Mô hình BSC là một khái niệm về quản lý có cách tiếp cận tương tự như Thiền trong Phật giáo, một nguyên tắc nhắc nhở chúng ta rằng hành trình cũng chính là đích đến và công tác quản trị năng suất bắt buộc phải là một quá trình liên tục không ngừng.

Tuy nhiên, chính định nghĩa được tối giản đến tận cùng như vậy lại khiến người

read more

Read more...

OUR PEOPLE

MBB. PHAM THANH DIEU - Chairman and CEO of CiCC

MBB. PHAM THANH DIEU - Chairman and CEO of CiCC

Lean6sigma, TPM, TQM, BSC, LeanERP Training and Consultant, Mobil: +84 098 8000 364, email: dieu.pham@cicc.com.vnMaster Black Belt and Lean6sigma group leader www.lean6sigma.vn, Owned forum www.leansigmavn.comChairman and Director of Continuous Improvement Consulting JSC www.cicc.com.vn or www.leanerp.com.vn or www.erpsolution.vn

With more than 15 years full time working, training and consulting in field of continuous improvement Lean, LeanTPM, Six Sigma, Lean6sigma, Supply Chain, Balanced Scorecard and Designed development CiCC- LeanERP system. . . providing consultancy and training Continuous improvement tools as: 5S, Kaizen, TPM, TQM, SPC, VSM, 8D, SMED, FMEA, MSA, TS16949 core tools. . . 

Some special clients Dieu had been consulting and training such as ANZ Bank, Bunge, YKK, KOTOBUKI, CS Wind, SPi Global, Kimberly Clark, Vinamilk, Trung Nguyen Coffee, Chantelle, Datalogic Scanning, Pepperl-fuchs, Crucialteck Electronic, and many other clients can refer for more detail…

An experienced team.

CiCC’s consulting and training services stand on a firm foundation of knowledge, experience, and world-class performance improvement methodologies. Our consultants’ coaching, training, and facilitation skills are enriched by “real-world” experience in their specialty fields including continuous improvement tools and methods such as Lean Six Sigma, Balanced Scorecard, Supply chain, Software design and development.

Unparalleled expertise across our wide range of solutions.

More than 7 fulltime and more than 50 part-time (project base) expert consultants and trainers  covering a broad range of topics across the productivity quality and process improvement landscapes

 • CiCC consultants have an average of almost more than 10 – 35 years of commercial/ industrial/ governmental experience:
 • Average of 10 years of performance improvement experience
 • Almost engineering degrees in a variety of disciplines
 • Many have master or doctorates in their specialty field
 • Almost all have at least one professional Lean Six sigma certification

CiCC consultants are based in Vietnam and able to speak a wide variety of languages as: Vietnamese, English, Japanese, Chinese, Korean…

CiCC provides consultancy and training of Lean, Six Sigma, Leansigma, Balanced Scorecard and Continuous Improvement tools as: Kaizen, TPM, TQM, SPC, VSM, 8D, SMED, FMEA, MSA, . . .

CiCC consultancy to set up and application of management systems of Quality, Environment, Foods Safety… accordingly to ISO/TS16949, ISO 9001, ISO 14000, GMP, HACCP and CSR . . .

CiCC offers total and flexible solutions for all organizations in all fields, industries.

CiCC commits increasing the efficiency for enterprises through providing services of consultancy and training of methods and tools for continuous improvement.

CiCC partnership with American Society for Quality-Auto Devision (ASQ-AuTo), Robinson Consulting Group (USA), United Registrar of Systems (URS), Hirayama Consulting (Japan).ASQ-Auto (USA), URS (KOREA), HIRAYAMA (JAPAN) providing traning and certifying Six Sigma Green Belt, Black Belt and Master Black Belt…Lean Implementer, . . .

MEET THE CREW

Dr.Eng NGUYỄN HỮU THIỆN

Dr.Eng NGUYỄN HỮU THIỆN

Senior Advisor

Eng. NGUYỄN KIM TRỌNG

Eng. NGUYỄN KIM TRỌNG

CiCC-LeanERP Manager

Dr.Eng ĐẶNG MINH TRANG

Dr.Eng ĐẶNG MINH TRANG

Senior Trainer

Eng. PHẠM TIẾN VĨNH

Eng. PHẠM TIẾN VĨNH

LeanTPM Consultant

Dr.Eng NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

Dr.Eng NGUYỄN TIẾN ĐÔNG

Trainer and Consultant

Eng. LƯU NHÂN KHẢI

Eng. LƯU NHÂN KHẢI

LeanTPM Consultant

OUR SPECIAL CLIENTS

Our Approach

Achieve measurable and sustainable performance improvement.

– Our strength, depth, and breadth of expertise with an unparalleled range of sustainable performance improvement methodologies, frameworks, and tools enable our customers to achieve their strategic objectives and sustained success effectively and efficiently.

More detail...

Our Approach (cont')

Achieve measurable and sustainable performance improvement.

– CiCC is expert at identifying which sustainable performance improvement methodologies best fit with our customers’ culture and strategic goals. We start with an evaluation of our customers’ existing performance improvement initiatives and then work together to develop a blended solution that incorporates the most successful of these initiatives with the best tools from a variety of proven methodologies.

More detail...

Our Approach (cont')

Achieve measurable and sustainable performance improvement.

– Particularly relevant is our ability to pool our expertise and experience across focus areas. This dynamic approach, which we refer to as CiCC Sustainable Performance Management, means we are flexible and unbiased in choosing the best tools to fit our customers, ensuring they achieve results that last and continue with speed, precision, and certainty.

More detail...

Our Approach (cont')

Achieve measurable and sustainable performance improvement.

– Particularly relevant is our ability to pool our expertise and experience across focus areas. This dynamic approach, which we refer to as CiCC Sustainable Performance Management, means we are flexible and unbiased in choosing the best tools to fit our customers, ensuring they achieve results that last and continue with speed, precision, and certainty.

More detail...
Our Vision

“The Vision of CiCC is to be the globe’s leading provider of performance improvement consulting and training solutions.”

Our mission.

“We accomplish this by leveraging our unparalleled knowledge and experience with a broad range of proven methodologies to provide our clients with the skills and knowledge they need to enhance financial results and customer satisfaction. Through improved performance our clients can realize significant enterprise value for their investment, both immediately and into the future.”

Our commitment to shared values serves as a framework to guide the daily actions and decisions of CiCC employees. Our values represent the standards by which each CiCC employee measures how we serve our clients, treat our peers, and engage with our communities.

We build relationships based on doing the right thing for our diversified client base. By listening carefully to our customers, we can fully understand their needs and wants and thus help them exceed their own expectations. We keep our client information confidential.

We are sensitive to the needs of our families and work together to foster a high quality of life.

We work with our suppliers to encourage and ensure mutual success.

As a global organization, we show respect to local customs and culture. We act responsibly to help the people we employ, the companies we serve, and the communities in which we operate to achieve their full potential.

 • We listen to our stakeholders.
 • We practice what we preach.
 • We deal ethically and fairly with everyone.
 • We make the job fun along the way.

Contact Us

6 + 8 =