Chương trình Hội thảo Plastics & Rubber Vietnam 2012 HCMC 2/3/2012 Venue: SECC, Ho Chi Minh City

Thư mời tham dự hội thảo chuyên ngành:
Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO QUÝ CÔNG TY
.
Nội dung chương trình:

  Session 1: 2nd March, 2012 (Morning)
 
09.00 – 09.30             Đón tiếp Đại biểu/ Registration
09.30 – 09.35             Khai mạc Hội thảo/ Conference opening

Đọc thêm…

Related posts: