Phương pháp Poka Yoke còn gọi là Error Proofing ( Phương pháp ngăn ngừa sai lỗi)

Là phương pháp ứng dụng đơn giản để ngăn ngừa tác động đến chất lượng trong quá trình sản xuất.

Tham khảo tài liệu sau: poka-yoke

Chia sẻ:
Share
Share

*Tư vấn - Đào tạo - Huấn luyện theo yêu cầu với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt - Địa điểm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể* Dismiss