GỬI THÔNG TIN LIÊN HỆ

VĂN PHÒNG CHÍNH – HCM

  • VĂN PHÒNG – HÀ NỘI
  • Ông Nguyễn Kim Trọng | Director of Hà Nội Branch
  • Mobile: 038 848 2492
  • Email: trong.nguyen@cicc.com.vn
  • Website: www.cicc.com.vn or  www.leansigmavn.com