Get In Touch

 • VĂN PHÒNG – HÀ NỘI

  • Ông Nguyễn Kim Trọng | Director of Hà Nội Branch
  • Mobile: 0168 848 2492
  • 130 Nguyễn Đức Cảnh, P Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
  • Email: trong.nguyen@cicc.com.vn
  • Website: www.cicc.com.vn or  www.leansigmavn.com

Continuous Improvement Consulting Company- CiCC