HỘI THẢO HIRAYAMA – CICC – VJCC / 14 VÀ 16 THÁNG 12

Kính gửi : QUÝ CÔNG TY. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp, Công ty CP Tư vấn Cải tiến Liện tục (CICC) và công ty tư vấn Hirayama – công ty tư vấn hàng đầu Nhật Bản, kết hợp với Trung tâm hợp tác nguồn nhân lực Việt Nam (VJCC) sẽ tổ chức một chương trình hội thảo về phương pháp cải tiến Lean

read more