Áp dụng Lean6sigma tại Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh

Công ty Cổ phần Cáp – Nhựa Vĩnh Khánh được thành lập từ năm 1993. Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, Vĩnh Khánh đã trở thành một địa chỉ đáng tin cậy cung cấp các sản phẩm phục vụ ngành viễn thông, điện lực, cấp thoát nước và thị trường dân dụng như dây và cáp thông tin, dây và cáp mạng, dây và cáp điện lực, ống nhựa uPVC và HDPE và phụ kiện các loại.

<p style="text-align

read more