Báo cáo áp dụng và triển khai Lean6sigma tại TP.Huế

pham-thanh-dieu-tai-hue

Lean 6 Sigma được định nghĩa là các phương pháp quản lý và công cụ hiện đại để cải tiến, đó là sự kết hợp có chọn lọc giữa hệ phương pháp giải quyết các vấn đề hiển thị và các vấn đề tiềm ẩn. Nó được xem như là một xu thế mới trong việc lựa chọn các phương pháp và công cụ một cách phù hợp nhất với khả năng nội tại

read more