Lean6sigma on Packaging Industry Seminar

lean-Propak

Dear Valued Enterprise and Organization Leaders,
During the International Exhibition ProPak ande Plastics & Rubber Viet Nam 2010 at Ho Chi Minh City, Lean 6 Sigma Network (LSS) in cooperation with other parties organizes the Lean Six Sigma on Packaging Industry Seminar in the afternoon of March 18, 2010 (13h30 to 16h30) at The Saigon Exhibition and Convention Center (SECC) at 799 Nguyen Van Linh Boulevard, District 7, Ho Chi Minh City.

Short Description of Presentation:Typical Toy manufacturing consists of plastic injection molding, painting / decoration, and assembly/packaging. Through the application of lean manufacturing techniques in all of these sub-processes, we have been able to increase quality from 80% first run quality to 98% first run quality, reduce work in process inventories by 75%, and increase productivity by 20%. This presentation will outline a typical approach for implementation of lean in a toy factory by presenting project based case studies performed on five toy factories in China.

We warmly invite Leaders of Enterprises and Organizations and/or Representatives to attend the Seminar and to visit the Exhibition.
Attached files are Tentative Seminar Agenda and Registration Form. As number of seats is limited, we suggest that Delegate should register now so we can organize this event thoughtfully.
We look forward to seeing you at the Seminar in March.
Sincerely,

Dr.-Ing. Nguyen Huu Thien
Lean6sigma Network
Please click here for more info!

Hướng dẫn Đánh giá và Khảo sát Lean6sigma sử dụng Sơ đồ chuỗi giá trị (VSM)

Tạo ra sơ đồ dòng chảy giá trị VSM

VSM là một kỹ thuật được phát triển tại Mỹ nhằm để hiển thị hệ thống quy trình nhà xưởng sản xuất và cung cấp một phương pháp trực quan để làm thế nào cải thiện các quy trình đó. VSM của AMC huấn luyện cho bạn biết cách lập ra sơ đồ dòng chảy nguyên vật liệu và thông tin khi nó di chuyển xuyên qua các hoạt động của bạn.

Không chỉ dành cho nhà xưởng sản xuất

Không chỉ là một công cụ cho sản xuất, AMC cũng sử dụng VSM trong việc cải thiện quy trình kinh doanh dành cho khối văn phòng, bao gồm phát triển sản phẩm, giao nhận, chuỗi cung ứng, và trong BPR (tái cấu trúc quy trình kinh doanh).

Huấn luyện VSM bởi AMC

Theo một mô hình thực hiện VSM lần đầu, AMC sẽ hỗ trợ bạn thu thập các nguồn dữ liệu khác nhau để dùng trong lúc vẽ VSM. Sau đó Chuyên gia toàn cầu của chúng tôi sẽ cung cấp cho đội ngũ của bạn việc huấn luyện về VSM từ việc phát triển các ý tưởng đến lúc áp dụng. Trong suốt quá trình VSM, đội ngũ vẽ sơ đồ quy trình sẽ đến tận từng khu vực nhà xưởng thu thập dữ liệu để tạo ra Sơ đồ giá trị này.

Sử dụng Sơ đồ này như thế nào?

Tại AMC chúng tôi sử dụng bản đồ này để hiển thị và mô tả dòng chảy nguyên phụ liệu và thông tin (trên một bản vẽ lớn). Sơ đồ này sẽ giúp cấp quản lý nhà máy xác định rõ ràng các trở ngại của dòng chảy (cả vật liệu và thông tin) được phát hiện trong Sơ đồ hiện trạng, và sau đó phát triển kế hoạch cho các cải tiến trong Sơ đồ tương lai cho cả hai dòng chảy này.

Lợi ích của VSM

Mục tiêu của VSM là để xác định và giảm hoặc loại bỏ các lãng phí trong dòng chảy giá trị tại công ty của bạn. Khái niệm lãng phí trong tinh gọn là bất cứ cái gì không làm tăng giá trị sản phẩm, và VSM là một công cụ cực kỳ hiệu quả giúp cho cấp quản lý và công ty tập trung vào các nỗ lực liên tục cải tiến trong lộ trình đúng đắn, và cải thiện dòng chảy sản phẩm thông qua quy trình sản xuất bằng cách giảm bớt các cản trở và WIP (hàng tồn trên chuyền). Việc cải thiện dòng chảy sẽ làm tăng lợi ích sản xuất.