Nhưng băn khoăn khi triển khai cải tiến (Trường hợp Cty Cholimexfood)

Trong thời gian qua Admin đã nhận được rất nhiều các câu hỏi và nhiều yêu cầu hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm về Cải tiến liên tục.

Trong các trường hợp đó, Tôi xin phép Post lên đây một khúc mắc cần nhiều sự chia sẻ hơn từ các thành viên,

Kinh mong các bạn quan tâm chia sẻ, bằng cách gửi phản hồi ngay tại Post này hoặc gửi mail trực tiếp cho Tôi: info@leansigmavn.com

Sau đây là nội dung trao đổi.

Xin chào diễn đàn www.leansigmavn.com!

Tôi tên Đặng Thành Trung, hiện đang công tác tại cty Cholimexfood và được cty phân công thực hiện những dự án cải thiện chất lượng, năng suất của nhà máy. Vấn đề khó khăn trong công việc hiện nay của tôi là hoạt động nhóm của nhân viên trong phòng cải tiến chưa có mặt khác mặt bằng chung của đội ngũ anh chị em quản lý SX hiện tại của nhà máy, không có kinh nghiệm cũng như chưa dành thời gian tìm hiểu qua các kiến thức có liên quan về các lãnh vực mà chúng tôi sắp thực hiện. Nhờ các anh chị dành chút thời gian chia sẻ thêm những kinh nghiệm của mình trong tình huống tương tự để tôi có thể áp dụng và thực hiện tốt hơn.

Định hướng cách làm trong thời gian tới của tôi như sau:

Bước 1: Thu thập thông tin có liên quan đến các xưởng SX

Bước 2: Đánh giá thực trạng bằng dữ liệu đã thu thập —> Chọn 1 phân xưởng đang là điểm nóng.

Bước 3: Lập file theo dõi tình hình SX( P, Q, C, D, S, M) để có cơ sở xác định tổn thất đang là gì?

Bước 4: Thành lập nhóm Cài tiến cắt giảm tổn thất hoặc thực hiện các hành động nâng cao hiệu quả SX.

Bước 5: Theo dõi, đo lường kết quả hoạt động của nhóm.

Bước 6: Nhân rộng mô hình theo thời gian cho toàn bộ nhà máy.

Song song thực hiện các bước 1 đến bước 6 là đào tạo nội bộ hoặc bên ngoài cho các thành viên nhóm hoặc các anh chjị quản lý nhằm trang bị dần những kiến thức cần thiết nhất cho công việc.

Từ những thành công nhỏ ban đầu sẽ là cơ sở để chúng tôi thuyết phục mọi người cùng tham gia vào các nhóm lớn hơn.

Thời gian thực hiện các bước trên khoảng 12 tháng. Sau khi quen dần sẽ nâng cấp về qui mô cũng như chất lượng đề tài Cải tiến theo thời gian.

Định hướng thực hiện của chúng tôi như thế liệu không biết có vướng vấn đề gì không. Kính mong các Anh. Chị có kinh nghiệm nhiều trong tư vấn và thực  tế chia sẻ thêm để chúng tôi điều chỉnh lại định hướng nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Bên cạnh đó chúng tôi rất muốn được tham gia vào diễn đàn Lean Sigma bằng hình thức giao lưu trực tiếp( offline) để học hỏi và thảo luận về những kiến thức có liên quan thì liên hệ và cách thức đăng ký như thế nào?

Chân thành cảm ơn các Anh/ Chị đã hỗ trợ.

TTrung

Chia sẻ:
Share

Khóa học bảo trì năng suất tổng thể / Total Productive Maintenance TPM

Thời gian: 4 ngày

Mục tiêu khóa học:

Giải thích được vai trò của TPM trong tổ chức của bạn

Trạng thái hiện tại, thiết lập các mục tiêu và các các lợi ích mang lại từ TPM cho  tổ chức của bạn

Giải thích vai trò và trách nhiệm của mọi người liên quan

Cung cấp sự hỗ trợ tối đa cho chương trình triển khai TPM tại tổ chức của bạn

Biết được các công cụ dùng để đo lường TPM nhằm ngăn ngừa các vấn đề phát sinh cho máy móc và thiết bị

Phát triển các chỉ số đo lường quá trình nhằm phân tích để loại trừ các vấn đề về thiết bị thông qua quản lý trực quan và 5S

Thành phần tham gia:

Thành viên tham gia đền từ: Phòng sản xuất, phòng bảo trì, phòng kế hoạch, phòng quản lý chất lượng, các kỹ thuật viên, các tổ chức huấn luyện và đào tạo, phòng cải tiến liên tục, và bất kỳ người nào có liên quan đến triển khai TPM tại đơn vị mình

Các chủ đề bao gồm:

Ngày 1:

–         Giới thiệu TPM

–         Giới thiệu các kết quả kỳ vọng từ chương trình triển khai TPM

–         Hiểu được bảy bước trong TPM truyền thống của Nhật

–         Học cách lên kế hoạch cho bước một và bước hai của TPM

–         Chương trình Đánh giá bước một

–         Giải quyết các vấn đề bước hai

Ngày 2:

–         Giải quyết vấn đề bước hai tiếp theo

–         Chương trình đánh giá bước hai

–         Học bước ba

–         Xem xét các công cụ quản lý trực quan

–         Học điểm quan trọng và thiết kế Bài học kinh nghiệm (one point lessons)

Ngày 3:

–         Quá trình đánh giá

–         Tính toán và sủ dụng OEE nhằm lựa chọn ưu tiên các vấn đề cần cải tiến

–         Thiết lập và quản lý trực quan cho OEE

–         Làm thế nào để lôi kéo các nhóm tham gia TPM (task force)

Ngày 4:

–         TPM và triển khai chính sách

–         Kế hoạch triển khai TPM của mổi thành viên

–         Lợi ích đầu tư ROI và duy trì

–         Các nhóm trình bày TPM

Khoa huan luyen nang cao LeanTPM 4 ngay

Chia sẻ:
Share

Khóa học Six Sigma Đai Xanh/Six Sigma Green Belt

Six Sigma Green Belt: 

Thời gian: 10 ngày

Mục tiêu khóa học:

Trở thành một người có đẳng cấp Six Sigma Green Belt

Thực hiện hay tham gia vào các dự án Six Sigma để cải tiến năng suất tổng thể và mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty

Áp dụng các công cụ Six Sigma vào dự án cụ thể sử dụng phần mềm thống kê

Thành phần tham gia:

Người được lựa chọn vào dự án cải tiến, người được chỉ định trở thành Green Belts.

Và có thể được lựa chọn để trở thành Black Belts.

Các chủ đề bao gồm:

Phase Course No                   Session Name                       Detail contents   Tool
Define 1 How to think about 6 sigma    -Concept of 6 sigma    Minitab
              -Why 6 sigma = 3.4 ppm   PC
              -Organization & role of 6 sigma  Projector
              -Classification of DFSS/DMAIC/TSS  
  2 How to think about 6 sigma    -COPQ concept     Minitab
    (continue)       -How to calculate COPQ    PC
              -Example about COPQ   Projector
              -Exercise about COPQ     
              -Question & answer    
  3 Define phase introduction    -Define phase requirement   Minitab
    (continue)       -Identify potential projects   PC
              -Evaluate potential projects   Projector
              -Example & Exercise about project  
  4 Define phase introduction    -Select  a project     Minitab
    (continue)       -Prepare amission statement PC
              -Select a team      Projector
              -Exercise about project sellection  
              -Example of previous GB     
Measure 5 Measure phase introduction    -Base line performance    Minitab
              -Map the process (PFD)   PC
              -Example about PFD / NVA / VA Projector
              -KPIV / KPOV concept    
  6 Measure phase introduction    -Graph and chart introduction : Minitab
    (continue)        * Pareto chart     PC
               * Line graph / Bar graph / Pie chart … Projector
              -Install minitab software    
              -How to make graph/chart by Minitab  
  7 Measure phase introduction    -Transactional process example Minitab
    (continue)       -Serverity / detection / Occurrence  PC
               level ranking      Projector
              -How to gcreate FDM     
              -How to score customer needs   
  8 Measure phase introduction          -Process flow diagram    Minitab
    (continue)       -How to draw PFD ,Example PC
              -Brainstorming tools   Projector
              -Cause-Effect diagram     
              -How to draw CE diagram by Minitab  
              -Example & exercise of CE diagram  
  9 Measure phase introduction    -QFD matrices     Minitab
    (continue)       -Customer needs matrix   PC
              -Needs analysis matrix   Projector
              -Product design matrix    
              -Process control matrix     
              -FMECA analysis       
              -Exercise for QFD , FMECA    
              -Question and answer    
  10 Measure phase introduction    -How to select list of theory KPIV Minitab
    (continue)       -MSA introduction     PC
              -Gage R&R analysis (Attribute data) Projector
              -Gage RR exercise by excell file  
              -MSA analysis (variable data)  
              -MSA exercise by using Minitab   
  11 Measure phase introduction    -Data collection plan    Minitab
    (continue)       -Process capability analysis for PC
               variable data     Projector
              -How to calculate sigma level from   
               process capability by using Minitab  
              -Exercise about data collection plan  
               and process capability analysis   
  12 Six Sigma park introduction    -How to use/register six sigma park Minitab
              -View other GB projects   PC
              -Introduce 6 sigma report template  Projector
Analyze  13 Analysis introduction      -Key tenet of 6 sigma    Minitab
              -How do inputs impact to outputs PC
              -Tools for initial analysis   Projector
              -Normal standard distribution   
              -Exercise using Minitab    
  14 Analysis introduction      -Introduction about Multivari analysis Minitab
    (continue)       -Multivari analysis by Minitab   PC
              -Exercise about multivari analysis Projector
              -How to make conclusion of multivari  
  15 Analysis introduction      -Correlation and regression    Minitab
    (continue)       -Correlation analysis  by Minitab PC
              -Exercise correlation & regression Projector
              -How to conclude correlation and   
               regression       
  16 Analysis introduction      -Confident intervals (CI)   Minitab
    (continue)       -How to think about confident intervals PC
              -Calculation CI by using Minitab Projector
              -Example & exercise about CI  
              -Question and answer    
  17 Analysis introduction      -Hypothesis testing introduction  Minitab
    (continue)       -Alpha & Beta risk defined   PC
              -Steps in hypothesis testing    Projector
              -Ho & Ha establishment     
              -Exercise about hypothesis testing  
  18 Analysis introduction      -Sample size selection    Minitab
    (continue)       -Exercise using Minitab   PC
              -Hypothesis testing , Attributa data : Projector
               * 1-proportion test      
               * 2-proportion test      
              -Exercise about 1,2 proportion test  
  19 Analysis introduction      -Hypothesis testing , Attributa data : Minitab
    (continue)        * Contingency table    PC
              -Chi-square distribution   Projector
              -Chi-square test method    
              -Chi-square critical calculation  
              -Exercise about contingency by using  
               Minitab        
  20 Analysis introduction      -Hypothesis testing , Variable data : Minitab
    (continue)        *1-sample T test     PC
               *2-sample T test      Projector
               *Paired T test       
              -Example & exercise by using Minitab  
              -Question & answer    
  21 Analysis introduction      -Hypothesis testing , Variable data : Minitab
    (continue)        * ANOVA analysis     PC
              -How to make conclusion of ANOVA  Projector
              -Example & exercise by using Minitab  
              -Question & answer    
  22 Analysis introduction          -Analyze phase conclusion    Minitab
    (continue)       -Vital Few X’s sellection   PC
              -Example of Vital Few X’s   Projector
              -Case study by previous GB projects   
Improve 23 Improve phase introduction    -Non-DOE & DOE factor verifying Minitab
              -Method for Non-DOE factors PC
              -Non-DOE factor examples    Projector
              -DOE introduction       
  24 Improve phase introduction    -Randomized block design   Minitab
    (continue)       -Full factorial experiments   PC
              -2k Factorial experiments   Projector
              -Exercise to design factorials design  
               * Manual       
               * Minitab using       
  25 Improve phase introduction    -DOE factors improvement step Minitab
    (continue)       -Practice DOE by Minitab using  PC
              -Exercise DOE improvement : Projector
               * 2 factors      
               * 3 factos       
              -Optimize design sellection     
  26 Improve phase introduction    -Summary of Vital few X’s   Minitab
    (continue)       -Implementation of improvement PC
              -How to verify improvement effective- Projector
               ness after implementation     
              -Case study through previous projects  
Control 27 Control phase introduction    -Criteria to evaluate improvements Minitab
              -Why & How contol projects  PC
              -Control plan establishment    Projector
              -Exercise of control plan     
              -Case study through previous projects  
  28 Control phase introduction    -Control method / tools    Minitab
    (continue)        *Self-control / 5S     PC
               *Feedback loop     Projector
               *Process control system    
               *Mistake proofing       
               *Benchmarking       
              -Study example of control tools   
  29 Control phase introduction    -Control chart (SPC   Minitab
    (continue)        *P chart       PC
               *N chart / NP chart   Projector
               *Xbar chart / Xbar-R chart     
               *C chart / U chart      
              -Example by using Minitab    
  30 Control phase introduction    -FMECA update     Minitab
    (continue)       -Improvement monitoring   PC
              -Lession learn from Control activities Projector
              -Final report making     
              -Case study & practice  to present  
               Project Final report    

Software: Người tham dự phải có máy tính cá nhân với ổ CD-ROM để cài đặt MINITAB, VISIO, MS-PROJECT, trong trường hợp khác chúng tôi sẽ sắp xếp máy tính.

 

Chia sẻ:
Share

Khóa học Six Sigma Đai Trắng/Six Sigma White Belt

Six Sigma White Belt

Thời gian : 2 ngày

Mục tiêu khóa học:

Hiểu được hệ phương pháp Six Sigma

Hiểu được vai trò của Six Sigma

Học các bước theo tiến trình củas Six Sigma

Hướng dẫn lưu đồ quá trình và phân tích

Áp dụng kiến thức học được vào trường hợp cụ thể

Học kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với đồng đội

Áp dụng ngay tiến trình DMAIC vào công việc được giao

Thành phần tham gia:

Nhân viên được lựa chọn làm việc trong nhóm dự án Six-Sigma và các bên liên quan đến dự án nhằm hỗ trợ cho Green Belt hay Black Belt. Thành phần duy trì kết quả đạt được của dự án. Các nhân viên sẽ giải các bài toán khi sử dụng kỹ thuật phân tích đưa ra

Các chủ đề bao gồm: White Belt sẽ học:

 • Six Sigma là gì
 • Vai trò của Champions, Black Belt, Green Belt và White Belt là gì
 • Học các bước DMAIC
 • Áp dụng DMAIC vào các trường hợp cụ thể
 • Xác định VOC, CTQ
 • SIPOC
 • Tìm và xác định Ys và Xs
 • Kế hoạch thu thập dữ liệu
 • Lưu đồ quá trình
 • Biểu đồ nguyên nhân và kết quả
 • Brainstorming
 • Đo lường hiện trạng và định hướng cải tiến, phạm vi áp dụng
 • Mô tả bằng biểu đồ, phân tích dữ liệu
 • Kế hoạch triển khai cải tiến
 • Ghi nhận lại, biểu đồ kiểm soát cơ bản
Chia sẻ:
Share
Share

*Tư vấn - Đào tạo - Huấn luyện theo yêu cầu với nhiều hình thức thanh toán linh hoạt - Địa điểm phù hợp với từng nhu cầu cụ thể* Dismiss