Kanban – Pull Manufacturing

Một trong những khái niệm quan trọng nhất trong Lean Manufacturing là các hệ thống “đẩy” và “kéo”. Các mô hình sản xuất truyền thống sử dụng hệ thống “đẩy”, nhằm mục đích bảo đảm mọi người và thiết bị đều được sử dụng tối ưu. Kết quả của việc này là trong chuỗi sản xuất, nếu các công đoạn trước nhanh hơn các công

read more

Kaizen – Continuous Improvement

Kaizen là một thuật ngữ của Lean Manufacturing (Sản Xuất Tinh Gọn) cho sự cải tiến liên tục và trước đấy được dùng để mô tả một yếu tố quan trọng của Hệ thống Sản xuất Toyota (Toyota Production System – TPS). Khi sử dụng, Kaizen mô tả một môi trường nơi những công ty và những cá nhân tiên phong làm việc để cải thiện quy trình công nghệ.

Sự

read more

Hệ Thống Sản Xuất Tức Thời – Just In Time (JIT)

HỆ THỐNG SẢN XUẤT TỨC THỜI Just-In-Time = JIT Chiến lược Just-In-Time (JIT) được gói gọn trong một câu: “đúng sản phẩm với đúng số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm”. Trong sản xuất hay dịch vụ, mỗi công đoạn của quy trình sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần

read more

Jidoka – Autonomation

Autonomation mô tả một đặc tính của thiết kế bằng máy để đem lại nguyên lý “Jidoka” được sử dụng trong Toyota Production System (TPS).

Autonomation, hay Jidoka, có thể cũng được mô tả như “Tự động hóa thông minh” hay “Tự động hóa với sự tác động của con người”.

Autonomation chuyển một mức độ của trí tuệ con người

read more

Chuẩn hóa công việc (Standard Work)

1. Định nghĩa: Chuẩn hoá quy trình có nghĩa là các quy trình và hướng dẫn sản xuất được qui định và truyền đạt rõ ràng đến mức hết sức chi tiết nhằm tránh sự thiếu nhất quán và giả định sai về cách thức thực hiện một công việc.

2. Mục tiêu: của việc chuẩn hoá là để các hoạt động sản xuất luôn được thực

read more

Page 2 of 612345...Last »