Khóa học Six Sigma Đai Đen/Six Sigma Black Belt

Thời gian: 4 tháng tổng cộng 20 ngày đào tạo (bao gồm 4 phần, 5 ngày đào tạo mỗi phần)

Mục tiêu khóa học:

Triển khai phương pháp Six Sigma DMAIC

Dẫn dắt thực tế các đề tài

Sử dụng các công cụ và kỹ thuật chẩn đoán cho các dự án

Hỗ trợ quản lý trong việc triển khai áp dụng Six Sigma

Dạt được các kết quả đầy ý nghĩa mà tác động mạnh đến các điểm mấu chốt

<p class="MsoNormal" style="text-indent

read more

Khóa thực hành triển khai chuyển đổi nhanh/ Improvement Workshops for QCO Facilitator

Appendix I. Training Agenda Nhận Thức – Thực Hành SMED & TPM

GIỚI THIỆU CHUNG:

Khóa học chuyển đổi nhanh (SMED) được thiết kế dành riêng cho Công ty nhằm hướng đến giảm thiểu thời gian lãng phí trong việc chuẩn bị, thiết lập và cài đặt . . . máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, con người và phương pháp  . . .nhằm mang lại các hiệu quả về

read more

Page 2 of 512345